X
Türkiye ve Avrupa Birliği Arasında Şehir Eşleştirme

“Türkiye ve Avrupa Birliği Arasında Şehir Eşleştirme” Projesi, Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı-II (IPA II) altında Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmiştir.

 

6 Nisan 2018 tarihinde gerçekleştirilen açılış toplantısı ile başlayan projenin 33 aylık uygulama süresinin ardından 5 Aralık 2020 tarihinde sona ermiştir.

 

Projenin ana faydalanıcısı olan Dışişleri Bakanlığı, AB Başkanlığı Avrupa Birliği’nin katılım öncesi mali yardımlarını düzenleyen Ulusal IPA Koordinatörü olmuştur. Proje’nin üç kilit paydaşı; Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), Vilayetler Birliği (VB) ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı - Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü (ÇŞB – YYGM) olmuştur. Bu kurumlar ülkemizdeki şehir eşleştirme faaliyetlerinde temel rol oynayan başlıca kamu kurumları olma niteliğini taşımaktadır. Detaylı bilgi www.yereldeab.org.tr/sehireslestirme adresinden edinilebilmektedir. Projenin Sözleşme Makamı Merkezî Finans ve İhale Birimi'dir (MFİB).  Genel Hedef

Avrupa Birliği’ne katılım sürecinde yerel düzeydeki idari kapasiteyi arttırmak olmuştur.


Amaç

Türkiye ve AB üyesi ülkelerin yerel yönetimleri arasında bilgi ve deneyim paylaşımı için sürdürülebilir yapılar oluşturmak olmuştur.


Hedef Gruplar

Ana faydalanıcı (AB Başkanlığı) ve kilit paydaşlar (TBB, VB ve ÇŞB - YYGM) ile  Türkiye’deki yerel yönetimler ve hibe faydalanıcısı kurumlar (Türkiye’den ve AB üyesi ülkeler yerel yönetimler) olarak belirlenmiştir. 


Türkiye ve Avrupa Birliği Arasında Şehir Eşleştirme Hibe Programı-II: Yeşil Bir Gelecek İçin Eşleştirme Teklif Çağrısı


Türkiye’deki ve Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerdeki yerel yönetimler arasında çevre ve iklim değişikliği ile ilgili alanlarda uygulanacak projeler vasıtasıyla sürdürülebilir ve kalıcı kurumsal yapılar tesis etmeyi hedefleyen “Türkiye ve Avrupa Birliği Arasında Şehir Eşleştirme Hibe Programı-II: Yeşil Bir Gelecek İçin Eşleştirme Teklif Çağrısı” 10 Aralık 2021 tarihinde duyuruldu.


Toplam bütçesi 2,5 milyon avro olan hibe programı kapsamında, Türkiye’deki ve AB üyesi ülkelerdeki yerel yönetimler arasında kardeş şehir ilişkilerini ve yerel yönetimlerin AB bütünleşme sürecindeki rollerini iklim değişikliği ve çevre alanlarında çalışmalar yaparak güçlendirmeyi amaçlayan projelere öncelik verilecektir.


Türkiye’den belediyeler, il özel idareleri, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları ile AB üyesi ülkelerden yerel yönetimlerin işbirliği içerisinde geliştirebilecekleri projelere, en az 60 bin avro, en fazla 100 bin avro hibe desteği sağlanacaktır. Proje Türkiye Belediyeler Birliği koordinasyonunda uygulanacaktır. Ayrıntılı bilgi için: www.tbb.gov.tr 
T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı

Mustafa Kemal Mahallesi 2082 Cad. No:5
06530 Çankaya / ANKARA
Tel: +90 312 218 13 00
towntwinning@ab.gov.tr

Teknik Destek Ekibi Proje Ofisi

WYG Binası Mustafa Kemal Mahallesi 2128. Sokak No:14 
06520 Çankaya/Ankara  
Tel: + 90 312 219 77 55
info@towntwinning.org