X

Hibe Programı

Hibe faydalanıcıları için eğitim ve çalıştaylar

Hibe Faydalanıcılarına yönelik düzenlenecek eğitimler:

Hibe Uygulama Eğitimi

Ara Değerlendirme Çalıştayı

Nihai Rapor Eğitimi

Management Information System