X

Yayınlar

Hibe Programı Info Grafikleri

Info Grafik 1

Info Grafik 2

Info Grafik 3

Info Grafik 4Vilayetler Birliği ve Şehir Eşleştirme Projesi

Hibe Projeleri Tanıtım Broşürü

Proje Broşürü

Eğitim İhtiyac Analiz Raporu

Başarılı bir Şehir Eşleştirme için Atılması Gereken 12 Önemli Adım
Sadun Emrealp - Çerçeve Sunum

Prof. Dr. Birgül Demirtaş - Şehir Eşleştirmenin Kurumsal Çerçevesi

Fikret Toksöz - AB'ye Katılım Sürecine Odaklanan Şehir Eşleştirme

Prof. Dr. Birgül Demirtaş - Kilit Kuruluşlar ve İşleyiş 1.Oturum

Prof. Dr. Birgül Demirtaş - Kilit Kuruluşlar ve İşleyiş 2.Oturum

Sinan Özden - Tematik Yaklaşım ve Kapasite Geliştirme

Metehan Gültaşlı – Kilit Paydaşların Dahil Edilmesi

Sadun Emrealp - Şehir Eşleştirmelerin Sürdürülebilirliği
Sadun Emrealp - Çerceve Sunum

Prof. Dr. Birgül Demirtaş - AB Müktesebatına Genel Bakış 01. Oturum

Prof. Dr. Birgül Demirtaş - AB Müktesebatına Genel Bakış 02. Oturum

Prof. Dr. Birgül Demirtaş - AB Müktesebatına Genel Bakış 03. Oturum

Prof. Dr. Sanem Baykal - AB Müktesebatını Yerelleştirmek için Mevcut Çerçeve

Doç. Dr. Başak Alpan - Yerel Yönetimlerin Seçilen AB Müktesebatı Fasıllarında Uyumlaştırma Çalışmaları

Sadun Emrealp - Eğitim İhtiyaç Analizinde AB Müktesebatı İle İlgili Değerlendirme

Sadun Emrealp - AB Müktesebatının Yerel Düzeyde Uygulanmasıyla İlgili Analizde Öne Çıkan Başlıklar

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı - AB Müktesebatı Fasılları Alanında Kapasite Geliştirme Eğitimleri

Ulastırma ve Altyapı Bakanlıgı - Yerel Yönetimlerin Seçilen AB Müktesebatı Fasıllarinda Uyumlaştırma Çalışmaları

Öğr. Gör. Volkan Topcu AB Müktesebatının Yerelleştirmesi için Kapasite Oluşturma

Fikret Toksöz - Vatandaslarin AB'ye Katılım Sürecine Dair Farkındalıgının Arttırılması

Gerald Maurice Dawson - Önceki Aday Ülkelerin Deneyimlerinin Paylaşılması

T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı

Mustafa Kemal Mahallesi 2082 Cad. No:5
06530 Çankaya / ANKARA
Tel: +90 312 218 13 00
towntwinning@ab.gov.tr

Teknik Destek Ekibi Proje Ofisi

WYG Binası Mustafa Kemal Mahallesi 2128. Sokak No:14 
06520 Çankaya/Ankara  
Tel: + 90 312 219 77 55
info@towntwinning.org